Ny kunnskap om lappebehandling

PEDIG (Pediatric Eye Disease Investigators Group) har funnet bevis for at økning av tiden med lapp fra to til seks timer om dagen er effektivt ved behandling av gjenstridig amblyopi. De har gjennomført en studie som viser effekt ved øket lappetid for de med amblyopi som ikke bedres ved normal totimers bruk.

 
PEDIG sine funn viser at der forbedringen stopper opp ved normal lappebruk på to timer, er det nyttig å øke bruken til seks timer. Mange vil sikkert si at dette er gammelt nytt da mange har kjennskap til metoden. Professor David K. Wallace er glad for at de nå kan gi anbefalinger ut fra klare forskningsresultater. Tidligere har blandt annet praktisk erfaring som har vært grunnlaget for slike valg.

 

Les mer om studien på nettsidene til The National Eye Institute.