Ny leder i fagutvalget

Lene Luraas er ny leder i fagutvalget i Norges Optikerforbund. Hun mener det er viktigere enn noen gang å holde intensiteten oppe for å revidere og utvikle de kliniske retningslinjene. Les mer om Lenes vurderinger av fagutvalgets videre arbeid her!

Lene Luraas jobber til daglig hos Krogh Optikk. Hun er engasjert i optikerens rolle og fagets utvikling. (Foto: Dag Øyvind Olsen).
Viktig arbeid for optikerens fremtid

Etter mange års innsats som leder av Norges Optikerforbunds fagutvalg, takker nå Gro Horgen Vikesdal av. Lene Luraas overtar vervet.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som leder i fagutvalget og ser lyst på min egen faggruppes fremtid. Jeg takker for tilliten, og takker avtroppende leder Gro Horgen Vikesdal for den fantastiske jobben hun har gjort i fagutvalget. Det er store sko å fylle, sier Lene Luraas.

Hun er opptatt av hvor viktig det er å kontinuerlig revidere de kliniske retningslinjene. 

– Det er absolutt vår hovedoppgave. Det er en stor og krevende jobb, men ikke minst en spennende og viktig jobb. I dette arbeidet drar vi også veksel på NOF sine medlemmer og de som enhver tid regnes som bransjens ledende eksperter innenfor de ulike fagområdene.

Lene Luraas forteller at her om dagen var hun i en setting der hun ble spurt forventningsfullt, av en optikerkollega, om når retningslinjen som omhandler glaukom blir ferdigskrevet. 

– Det er jo med på å si noe om at de kliniske retningslinjene brukes og er en nyttig guide for hva som er god praksis for oss optikere.

Den nye lederen av fagutvalget sier både medlemmene og styret kommer med innspill til andre saker som trenger en vurdering.

– Vi fikk for eksempel nettopp i oppgave fra styret å behandle spørsmålet som knytter seg til bruken av ekstern billeddiagnostikk. Det er et meget spennende tema å komme med en faglig tilbakemelding og anbefaling på. 

Lene Luraas mener optikerfaget er i rask endring, som så mye annet i samfunnet vårt. 

– Det arbeides godt fra mange hold i NOF og det fagpolitiske har en tydelig retning. Det er viktigere enn noen gang å holde intensiteten oppe på å revidere og utvikle de kliniske retningslinjene. Disse retningslinjene brukes i stor grad opp mot politikerne når det gjelder arbeidet med optikerens fremtidige rettigheter og posisjon i helsevesenet. 

Lene Luraas tror det er viktig å synliggjøre jobben som utføres i fagutvalget.

– Det kan bidra til å opprettholde og eventuelt øke tilliten blant medlemmene til det arbeidet Norges Optikerforbund gjør.