Nye lover og regler

Prosjekt 2012 har som mål å gjøre bransjen bedre rustet for fremtiden. Ved å tydeliggjøre organisasjonenes innhold, mål og mening mener styrene i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon at optometri som profesjon vil stå rustet til å møte fremtidens utfordringer på en god måte. Denne type endringer krever mye arbeid

Styremedlemmene i arbeid! Det kreves konsentrasjon og bransjeinnsikt for å få nedtegnet et nytt regelverk som skal hjelpe med å fremme bransjen fremover.

En aktiv dag

I dag 10. januar er det styreseminar for å gå igjennom forslag til nye lover og regler for NOF og SI. Etter mange timer med diskusjoner, samtaler med ulike i bransjen, innhenting av erfaring samt kontrollsjekk av advokater, legger styrene inn de siste formuleringene.

 

– Dette skal ut i sakspapirene før landsmøtet og generalforsamlingen. Når det trykkes må alt være i orden. Dette er jo det medlemmene i organisasjonene skal stemme over, forteller administrasjonssjef Per Kristian Knudsen.

 

Styremedlem Rakel Aurjord har vært en del av hele prosessen rundt Prosjekt 2012 fra oppstarten av. Rakel forteller: Det vil bli enklere for medlemmene å forstå hva de er medlem av og hvorfor de skal være medlem med de nye tilpassningene. Hun mener at dagens regelverk ikke fullt ut er tilpasset bransjens behov samt at det er mange muligheter for tolkninger. – Det blir mer presist, enklere å forstå og ikke minst lettere å jobbe etter det nye lovverket, sier Rakel.

 

Morten Belgum (bedriftsrepresentant) er opptatt av at bedriftene og optikerne må forstå at de har sterke felles interesser for å utvikle optometrien fremover. Han tror klarere roller organisasjonsmessig vil være en styrke for bransjen. – Der er viktig å ha klare ansvarsforhold for partene i en bransje slik at tilpassning til samfunnsmessige endringer skjer raskt og effektivt, sier Morten.

 

Organiseringen slik den har vært i bransjen har gitt gode resultater. Nærheten mellom NOF og SI og det tydelige faglige samholdet internt i bransjen er viktige elementer også i fremtiden. Modellen slik den er i dag kan være vanskelig å sette seg inn i. Styrene ønsker derfor å gjøre dette enklere.