Nytt nasjonalt senter på Kongsberg

Høgskolen i Buskerud og Vestfold flytter høsten 2015 inn i nye lokaler i KKP-bygget som er under oppføring. Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse som opprettes der vil være en pådriver for aktiviteten ved høgskolen. Synsam Norge er tidlig ute og gir en gave på to millioner kroner som skal brukes på fire topp utstyrte synsundersøkelsesrom.

 
Det å etablere et nasjonalt senter for forskning, innovasjon og utviklingsarbeid innen optikk, syn og øyehelse krever mye nytt utstyr og teknologi. Institutt for optometri og synsvitenskap (IFOS) ønsker at optikere, optikerkjeder, produsenter og utstyrsleverandører skal bidra.

Administrerende direktør Johan Baklund i Synsam Norge har på vegne av optikerkjeden overlevert en stor gave. De finansierer totalt fire synsundersøkelsesrom til en verdi av to millioner kroner. Denne type gaver følger regelverket satt av Kunnskapsdepartementet.

Norges Optikerforbund ser frem til at Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse står klart. – Dette ønsker vi skal bli et flott utstillingsvindu for norsk optometri, men samtidig være en smeltedigel for kunnskapsinnhenting, læring og utveksling av lærdom og erfaringer. Senteret vil fremme samhandling på tvers av profesjoner, være en katalysator for aktivitet og synliggjøre innovasjonsmulighetene som ligger innen øyehelse. Dette er til nytte for pasientene som vi arbeider med daglig, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund. Han ser frem til at senteret åpnes.

Norges Optikerforbund oppfordrer til å ta kontakt med IFOS for å se på muligheter til å støtte det nye nasjonale senteret.

Les mer i Laagendslsposten.

Se også saken omtalt mer detaljert på HBV sine nettsider.