Økte utbetalinger fra NPE

Syv optikere ble klaget inn til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i 2016. Norges Optikerforbund oppfordrer optikere til å følge de kliniske retningslinjene.

Siden 2009 har det vært en kollektiv avtale med Norsk pasientskadeerstatning for optikere tilknyttet medlemsbedriftene i Synsinformasjon (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Fakta om pasientklager

Selv om det ble sendt inn syv klagesaker mot optikere i fjor, kan noen av sakene ligge tilbake i tid, fra tidligere år.

Totalt 1423 pasienter ble tilkjent erstatning på til sammen 987 millioner kroner av Norsk pasientskadeerstatning i fjor.

Til sammen er det registrert 1182 årsverk som optiker i Norsk pasientskadeerstatning. Siden private helsetjenester ble inkludert i NPE i 2009, har 32 optikere fått pasientklager mot seg.

Samlet utbetalt erstatningsbeløp for kategorien optiker er på1 109 500 kroner.

De aller fleste erstatningssakene dreier seg om netthinneløsning.

– Jeg anbefaler alle optikere å se på den kliniske retningslinjen for netthinneløsning. Følger man den, er det liten sjanse for å havne i denne statistikken, sier fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Andelen pasienter som får medhold for klager mot optikere er på 21 prosent, for leger er medholdsandelen 29 prosent, og for tannleger 38 prosent. 

Det var totalt sett en økning i utbetalinger fra NPE i fjor, men det skyldes i hovedsak at flere saker ble avsluttet, sammenlignet med året før.

Saksbehandlingstiden hos NPE er fortsatt lang, og de har ikke lykkes godt nok med å få ned denne tiden, skriver direktør Rolf Gunnar Jørstad i den nylig publiserte årsmeldingen.

Han skriver at det er svært viktig for erstatningssøkerne at de opplever rask og god saksbehandling.

Les hele årsmeldingen på NPEs nettside her