Optiker-Europa på vent

Den europeiske optikerorganisasjonen ECOO jobber videre med aktuelle saker slik som forenklet regulering av briller som medisinsk utstyr. Men på grunn av Covid-19 pandemien forsinkes mange prosesser. Norge deltok i generalforsamlingen som i år ble holdt digitalt.

Generalforsamlingen i ECOO foregikk i år digitalt. NOFs styreleder Simon Dørheim øverst til høyre (Skjermdump)

Helsingfors i 2021

Vårmøtet og generalforsamlingen i European Council of Optometry and Optics (ECOO) skulle vært holdt i den finske hovedstanden Helsingfors sist helg.

På grunn av den spesielle situasjonen vi er i, ble både vårmøte, generalforsamling og fagsamlingen (European Academy) avlyst i sin opprinnelige form.

Generalforsamlingen i ECOO ble avviklet som et digitalt møte, og her deltok Norges Optikerforbund med styreleder Simon Dørheim og generalsekretær Hans Torvald Haugo.

Det meste av aktiviteter og politiske prosesser er satt på vent nå, inkludert arbeidet med et nytt medisinsk direktiv (Medical Device Regulations). Direktivet, som også Norge blir en del av, skal regulere medisinsk utstyr som briller.

Opprinnelig skulle neste års møter og European Academy of Optometry and Optics vært holdt i Irland, men siden den største optikersamlingen i Europa glapp for finnene i år, skal de holde møtene i mai neste år.

På generalforsamlingen ble Per Kristian «Pelle» Knudsen takket for sin innsats i «Public Affairs and Economics Committee.