Optiker leder helse-innovasjon

Optiker Janne Dugstad er leder for Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Nå skal hun koordinere en bevilgning på 28 millioner kroner fra Forskningsrådet  for å utvikle, teste og implementere ny helseteknologi.

Janne Dugstad (Foto: USN)

Av stor betydning

Prosjektet CoTech får den store bevilgningen fra Forskningsrådet for at en rekke institusjoner som næringsliv, brukerorganisasjoner, kommuner og helseforetak skal samarbeide med USN om helseinnovasjon.

Det er selvsagt optiker Janne Dugstad begeistret over. Hun har i mange år ledet arbeidet med innovasjon innen helsefeltet på USN, med base i Drammen.

CoTecH skal kartlegge behov, utvikle, teste og implementere digitale helsetjenester og helseteknologi.

Det overordnede målet er å bygge et regionalt, ledende tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid innen digital helse og teknologi mellom helsenæringen, helsetjenestene og USN, som får nasjonal betydning og internasjonal anerkjennelse.

Les mer her!