Optiker som ordfører

Thor Magne Seland er kjent i optikerbransjen for sitt store engasjement. Han var blant annet involvert i Norsk Kontaktlinseforum som leder. Etter to år som leder i Sandnes Høyre stiller han som ordførerkandidat.

 
Nå ønsker han å bli ordfører i Sandnes. Partiet sier dette om sin nominasjon: Sandnes Høyre ønsker å være tidlig forberedt til kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Vi ønsker at våre ledende kandidater skal være forberedt på og kunne sette av tid til de vervene som de skal inn i. Kandidatene er vurdert i henhold til kriterier knyttet til kompetanse, personlige egenskaper, politisk erfaring og engasjement.

Norges Optikerforbund ønsker Thor Magne lykke til i arbeidet med å bli ordfører. Forbundet tror at hans organisasjonserfaring som optiker vil bidra positivt. Vi vet at det er andre politisk engasjerte medlemmer, også at optikere tidligere har hatt et ordførerkjede rundt halsen. Sandnes er et vekstområde og har en solid befolkningsvekst. Det er ikke en liten oppgave optiker Seland ønsker å kjempe for.

Les mer i Sandnesposten.