Optikerbransjen selger mer, men tjener mindre

Omsetningen i optikerbransjen i Norge økte med over syv prosent fra 2014 til 2015, men resultatgraden gikk ned fra fra ti til ni prosent. Markedsandelene til de ulike kjedene er ganske uendret.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Nøkkelopplysninger om optikerbransjen

Regnskapstall for 2015

Fagtidsskriftet Optikeren har gått gjennom regnskapstall levert inn til Brønnøysundregistrene for 2015. De viser at alle kjedene, unntatt Alliance Optikk, har tatt del i omsetningsøkningen i 2015, sammenlignet med 2014. C-Optikk hadde størst økning i salget, og de har nå flest forretninger. Specsavers og Synsam følger hakk i hæl når det gjelder vekst i  omsetning.

Markedsandelene til de ulike kjedene er ganske uendret fra 2014 til 2015. Synsam hadde nær 20 prosent markedsandel, fulgt av Specsavers (18,5%), C-Optikk (15,5%). Interoptik og Brilleland hadde begge i underkant av 15 prosent markedsandel hver.

Totalt har antallet forretninger holdt seg ganske stabilt på rundt 600 de siste årene. 200 av disse er kjedeeid, mens de resterende er organisert på litt ulikt vis, som franchise (155 forretninger). Rundt 50 forretninger står utenfor noe som helst form for samarbeid.

 

Du kan lese flere detaljer og studere tabeller i siste utgave av Optikeren