Optikere kan avlaste!

NRK Dagsrevyen har laget oppslag om at optikere kan bidra til å avlaste fastlegene og øyelegene med opptil en million pasientkonsultasjoner. Det viser beregninger fra Norges Optikerforbund

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund (Foto: Kaia Means)

Flere oppslag på NRK

På sikt er det beregnet til å kunne dreie seg om opptil en million pasientkonsultasjoner, hvis samarbeidet i helsetjenestene styrkes, optikere gis tilgang til bruk av terapeutiske medikamenter og en fornuftig finansieringsløsning for noen pasientgrupper kommer på plass.

Norges Optikerforbund mener det er på tide at myndighetene legger bedre til rette for å gjøre optikerne i stand til å ta mer ansvar for pasientene slik at fastlegene og øyelegene kan bruke tiden sin på pasientene som trenger det mest.

Les saken på NRK sine nettsider.

Se innslaget i NRK Dagsrevyen her