Optikere kommer på Norsk helsenett

Journalleverandøren ProOptics er nå godkjent som tredjepartsleverandør i Norsk helsenett. At ProOptics er sertifisert vil på sikt bety enklere kommunikasjon mellom optikere og andre helsepersonell, den blir digital.

 

Per Kristian «Pelle» Knudsen er daglig leder i ProOptics (Foto: Kaia Means)

Ønsket lenge

– Det kreves mer utvikling og tilpassing før optikere som bruker Clinic+ vil kommunisere digitalt, sier daglig leder i ProOptics, Per Kristian (Pelle) Knudsen. Men han ser nå mulighetene for at optikere skal kunne sende og motta informasjon om sine pasienter digitalt innen rimelig tid.

– Norges Optikerforbund har ønsket optikere inn i myndighetenes digitale kommunikasjonssystemer lenge, sier generalsekretær i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo.

– Det er på tide at også optikere kan henvise pasienter digitalt, og få elektroniske epikriser tilbake. Haugo håper at flere journalsystemer vil tilby Norsk helsenett som en del av tjenestene sine.

Norsk helsenett tilbyr andre tjenester som optikeren vi ha nytte av – for eksempel en enklere meldingstjeneste og oppdaterte adresselister på brukerne av helsenettet.

Norsk helsenett er den sikre digitale kommunikasjonskanalen mellom helsepersonell i Norge – og nå kan optikere bli en del av dette!

Les pressemeldingen her

https://no.linkedin.com/company/proopticsas