OPTIKEREN 2-2013 foreligger nå i digital versjon

OPTIKEREN 2-2013 er nå publisert på web. Mye nyhetsstoff, flere artikler og reiserapporter, og mange faste spalter. Hovednyheten denne gangen er at norsk optometri har fått en ny doktorgrad. Vibeke Sundling på Høgskolen i Buskerud har nylig disputert for sin doktorgrad om diabetes og syn. Vi gratulerer! Av fagartikler har vi denne gangen en relativt omfattende artikkel om «Behovet for å beskytte øynene mot UV-stråling». Og du finner også en del nyttig informasjon i forkant av årets landsmøte. Vi treffes vel i Bergen 26.-28. april!
OPTIKEREN 2-2013 er nå publisert på web. Mye nyhetsstoff, flere artikler og reiserapporter, og mange faste spalter. Hovednyheten denne gangen er at norsk optometri har fått en ny doktorgrad. Vibeke Sundling på Høgskolen i Buskerud har nylig disputert for sin doktorgrad om diabetes og syn. Vi gratulerer!Av fagartikler har vi denne gangen en relativt omfattende artikkel om «Behovet for å beskytte øynene mot UV-stråling».

 

Nytt fra og med dette nummeret er også at vi har fått klarert å gjengi enkelte av vitsetegningene til MortenM. Han tegnet tidligere en tegning i hvert nummer av VG i svært mange år – også mange som var synsrelatert!Og du finner også en del nyttig informasjon i forkant av årets landsmøte. Vi treffes vel i Bergen 26.-28. april!Siste utgave av OPTIKEREN finner du her