Optikeren med fyldig julenummer

Fra jubileumsfest til fagkonferanser i inn- og utland: Fagtidsskriftet Optikeren gir deg julelektyre med mange stopp!

Ellen Svarverud, Hilde Røgeberg Pedersen og Trine Langaas (Foto: USN)

Julenummer av Optikeren

Det er et fyldig og variert blad som distribures denne uken.

Her kan du få oppdateringer fra fagkonferanser i Dublin og Legoland

Du kan lese om synshjelp fra optiker til flyktninger og høre om hvordan det har vært å starte butikk under covid.

Vi har dekning av optometriutdanningens 50-årsjubileum.

Bladet kan også leses som PDF her

Men vi håper mest av alt at du venter på papirutgaven og koser deg med den i julen!