Optikk Norge kjøpt av Pearle

Den store internasjonale optikk-kjeden Pearle Europe har kjøpt Optikk Norge som eier Interoptik. Alle Interoptiks medlemmer inngår en franchise avtale med Pearle Europe, som nå har store andeler i det norske optikermarkedet. Fra før av har Pearle Europe aksjemajoritet i Synoptik Holding. Går sammen med Pearle Europe