Optikkbransjen best på service

I en sammenlikning Dagens Næringsliv har fått utført kommer optikkbransjen best ut med hensyn på service. Krogh Optikk har testens nest beste service av alle. Ingen av optikerkjedene ligger under gjennomsnittet

 

Bransjene som kommer best ut er de der kundene har behov for gode råd og forventer god service. Dette ifølge Petter E. Austad i Daymaker as. Han poengterer at mange utenfor premiumsegmentet yter god service. Austad mener også at kjedeledelsen svikter når kundene oppfatter servicen som dårlig.

 

– Personlig oppfølgning er viktig og nødvendig i vår bransje, sier styreleder i Norges Optikerforbund, Anne Jervell. Hun forteller at tallene i Dagens Næringsliv bekreftes av tall forbundet har hentet inn via TNS gallup.

 

Optikeren oppfattes som en god rådgiver i befolkningen og har meget høy tillit i befolkningen. Tillitsskåren ligger på 82 poeng ved TNS Gallup sin måling i 2010. Det er en fremgang på fem poeng siden 2008, og få andre bransjer eller virksomheter kan vise til bedre resultater.

 

Nesten to av tre nordmenn vil først og fremst kontakte optiker dersom de mistenker at de har problemer med synet, ifølge undersøkelsen. – Dette betyr at optikeren har en viktig samfunnsrolle, sier fagsjef i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo. Undersøkelsen viser videre at folk flest har inntrykk av at optikeren setter pasientens helse framfor egen profitt. – Dette bekrefter igjen den høye tilliten vi ser at befolkningen har til optikerne i Norge, fortsetter fagsjefen.

 

God tillit kombinert med god service bør være en slagkraftig kombinasjon for bransjen.

 

– Det er utrolig gledelig at vårt langsiktige fokus og satsning på å yte god service gir så gode resultater. Jeg er glad for å ha så mange dyktige medarbeidere på laget som har gjort dette mulig. Dette er gøy for bransjen, sier administrerende direktør i Krogh Optikk, Nicolai Krog>