Optometri blir en del av Fakultet for helsevitenskap.

Krevende prosess

Det å slå sammen to avdelinger ved en høgskole er en krevende prosess. Dette gjøres som et ledd i en mulig fusjon med høgskolen i Vestfold og Østfold. Målet er at høgskolene sammen kan få universitetsstatus.
 

Det har over tid vært diskutert høgskolens lokalisering i Kongsberg. I Laagendalsposten har det vært diskusjon rundt valg og muligheter i forhold til tomt for nybygg. Det sies om opprettelsen av fakultetet at lokaliseringen og bemanningen skal være på samme måte som i dag. Så ut i fra vedtaket skal optometriutdanningen fremdeles ligge i optometriens vugge: på Kongsberg.
 

– Det ligger ingenting i styrets vedtak om å verken redusere eller flytte på ansatte eller studenter. Noe slikt har overhodet ikke vært diskutert, men det er ikke dermed sagt at de er fredet i all framtid, sier styreleder Sverre Gotaas.
 

Les mer om det kommende fakultetet via Hibu sine hjemmesider ved å klikke her