Overser befolkningen glaukomrisikoen?

Liten kunnskap avdekket i International Glaucoma Assosiation sitt studie

I studien involveres over 1000 bilførere i aldersgruppen 40+. Mer enn halvparten av disse (52%) er ukjent med at glaukom hovedsakelig reduserer det perifere synet. Hele 96% beskriver glaukom som en øyesykdom. Studien avdekket også at 30% av respondentene i aldersgruppen 40 – 54 år, aldersgruppen der sårbarheten øker for glaukomutvikling, ikke følger opp synsfunksjonen med øyeundersøkelse hvert annet år eller hyppigere.
 

NOF sine kliniske retningslinjer anbefaler denne aldersgruppen øyeundersøkelser hvert annet år såfremt de ikke har refraktive feil, samsynsproblemer eller andre funn som tilsier hyppigere undersøkelser. Rådet er basert andre nasjonale og internasjonale retningslinjer samt tilgjengelig forskning på området. Sett i lys av dette er det uheldig at forbruker via ulike type markedsføring av synstjenester og rådgivning via mer tabloide medier kan få en oppfatning av at synsfunksjonen ikke skal følges opp på noen måte hvis en selv ikke føler problemer.
 

Studien fant videre at 30% ”bare ikke vet” hvordan glaukom diagnostiseres. Ytterligere 14% har en feilaktig oppfatning av at tilstanden kan selvdiagnostiseres ved at folk som lider av glaukom vil merke det ved redusert syn. Som øyehelsepersonell vet optikere at dette er feil.
 

Det å miste synet eller å få en sterkt redusert synsfunksjon påvirker livet vårt. IGA studiet sier noe om dette: 8 av 10 (83%) sier at det å miste førerkortet vil dramatisk eller i en betydelig grad bidra til å påvirke livet deres. 73% frykter at redusert syn vil påvirke den sosiale delen av livet. 21% vil ikke lenger kunne være i arbeid.
 

Medisinsk forskning viser at tidlig oppdagelse og god behandling av glaukom vil i snitt gi 12 år lenger godt syn enn hos en glaukomiker som går ubehandlet. Sjefen for Road Safety i England, Adrew Howard, sier: Når vi blir eldre er det viktigere og viktigere å følge opp synsfunksjonen regelmessig. Fra bilførerens side er det viktig å være sikker på at de generelle krav til syn i forhold til førerkortet bestås, men en bør også sikre seg slik at en vet om en har tilstander som glaukom, som kan utelukke bilkjøring hvis det forblir ubehandlet. Han fortsetter med en oppfordring til alle om å diskutere sein fremtidige øyehelsesistuasjon med optikeren for å sikre muligheten for bilkjøring.
 

Artikkelen avsluttes med et utsagn fra sjefen i IGA, David Wright: Jevnlige øyeundersøkelser er like viktig som EU-godkjenning på bilen. Med en tidlig oppdagelse og fornuftig oppfølgning og behandling av glaukom trenger det ikke å bli slutt på bilkjøring.


Les  pressemeldingen fra IGA i engelsk fullversjon ved å klikke her