Øyelege i hardt vær

Ansatte ved øyeavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge har slått alarm til helsetilsynet angående en kollega. Han anklages blant annet for å ha ødelagt synet og brent bort håret på en pasient. Øyelegen i Tromsø står i fare for å miste autorisasjonen.

 
I 2013 har også to pasienter klaget inn øyelegen. Det må føles støttende for disse at øyeavdelingen også har reagert på øyelegens måte å utføre sitt yrke på.

 

Den ene pasientens situasjon ble betydelig forverret etter en laseroperasjon. Pasienten havnet til slutt hos spesialister ved Haukeland i Bergen som avdekket ulike forhold de knytter til pasientens plager. Pasienten hadde fått lagt inn intraokulære linser. Disse var etter spesialistenes mening lagt inn feil vei samt at det var lagt inn ulike linser i høyre og venstre øye. En annen pasient klaget inn legen etter en kataraktoperasjon legen foretok. Indikasjonen for øyelegebesøket var tåreflod i begge øyne. Pasienten fikk smerter og sterkt redusert syn på det ene øyet. Så oppstod det dobbeltsyn. Ved Universitetssykehuset i Nord-Norge ble det avdekket at operasjonsresultatet ikke var som forventet, trolig på grunn av hendelser i forbindelse med kirurgien. Pasienten føler seg feilinformert i saken, både i forhold til operasjonsindikasjon og operasjonsresultat.

 

Hvis fremstillingen av øyelegens arbeid er korrekt er det interessant å se hva Statens helsetilsyn konkluderer med. Øyelegen har som privatpraktiserende spesialist en avtale med Helse Nord som gjør at han behandler pasienter på vegne av det offentlige. Om saken får konsekvenser for denne avtalen kan ikke helseforetaket si noe om på det nåværende tidspunkt.

 

Les mer om øyelegen som har hatt flere tilsyn i Avisa Nordland.