Påvirker Viagra synsfunksjonen?

Dette spørsmålet har student Lenuja Kuganeswaran ved optometriavdelingen ved City University utredet i en studentoppgave som vant prisen for beste avhandling. Informasjonen er gjort tilgjengelig i en noe forkortet versjon i tidsskriftet Optician.

 
Lenuja Kuganeswaran ønsket å avdekke medikamentets virkemåte og derved også kunne si noe om mulig påvirkning på synsfunksjonen.

Hun lister i artikkelen opp følgende effekter på det visuelle system:

• Forbigående fargesynsproblemer – tritanop defekt, problemer med blå og grønn fargediskriminering

• Fotofobi/lysfølsomhet kan forekomme

• Sammentrekning i blodårer som kan føre til optisk neuropati

• Optisk atrofi

• Redusert evne til flimmerdiskreminering

Medikamentet påvirker ikke vår evne til å se skarpt, ifølge artikkelen. Dette har vært diskutert tidligere ut fra en antagelse om at medikamentet kunne påvirke akkomodasjonsevnen.

Viagra kan gi andre bivirkninger som hodepine på grunn av utvidelse av blodkarene i hjernen. Det er også andre generelle negative effekter som belyses i artikkelen.

Når medikamentet ble introdusert i markedet var det fokus på ulike uønskede bivirkninger, også relatert til syn. Artikkelen oppsummerer disse og gir innblikk i hvorfor disse uønskede hendelsene kan skje.Les med på Optician sin nettside.