Planlegger humanitært arbeid

Humanitærutvalget til Norges Optikerforbund gjorde en kjempeinnsats med sitt store fengselsprosjekt i Oslo før jul. Nå planlegges årets aktiviteter. Du kan bli bedre kjent med utvalget i neste utgave av Optikeren.

Dette er Norges Optikerforbunds humanitære utvalg, fra venstre Dorota Boracová, Hanna Fosså, Anne Norvik Jervell, Åshild Martinsen og Henning Friedrich. (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Vel i havn med fengselsprosjektet

Det kommer en større reportasje om fengselsprosjektet i Optikeren om få uker. Mange optikere var i sving for å gi innsatte i Oslo fengsel synshjelp før jul. 

Torsdag denne uken var det tid for å evaluere prosjektet, og for å se fremover. Tilabakemeldingene fra optikerne som deltok, ansatte og innsatte i Oslo fengsel er svært positive, og mange ble hjulpet til en bedre synshverdag.

Resultatene av synsundersøkelsene skal brukes i forskning i regi av Høgskolen i Sørøst-Norge. Bransjen stilte velvillig opp som sponsorer. Synsinformasjon har bidratt med penger, og flere leverandører med utstyr, glass og innfatninger.

På møtet i Humanitærutvalget ble et nytt medlem ønsket velkommen. Hanne Fosså er førsteårsstudent i optometri. Interessen blant studentene til å bidra i humanitært arbeid er stor, og mange responderte da utvalget søkte etter et studentmedlem.

På møtet ble det diskutert videre aktiviteter i 2018, både i forbindelse med landsmøtehelgen i april, på Verdens synsdag i oktober og humanitært arbeid i regi av Norges Optikerforbund resten av året.