Poeng for å publisere i SJOVS

Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science er nå registrert på vitenskapelig nivå 1 av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). NSD har ansvar for registeret over autoriserte publiseringskanaler som danner utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i det norsk akademiske finansieringssystemet. Du kan søke i registeret på denne siden.