Prate, smile, løfte..se!

Plutselige endringer i synet kan være tegn på akutt hjerneslag. Det er mange ikke klar over.

Professor Helle K. Falkenberg (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Overser synsendring som tegn på hjerneslag

I en kronikk på Forskersonen skriver blant andre optometriprofessor Helle K. Falkenberg at synsfunksjonen ofte er glemt i kommunikasjonen rundt slag.

Ikke bare i oppfølgingen etter et hjerneslag.

I Norge er det rundt 12 000 mennesker som får hjerneslag hvert år, og rundt 60 prosent av dem får problemer med synsfunksjonen i etterkant.

Det mange ikke er klar over er at endret syn i forkant kan være et varsel om kommende slag.

Plutselige synsendringer kan være tegn på akutt hjerneslag som krever rask innleggelse på sykehus for optimal behandling, skriver artikkelforfatterne.

De mener det er en grov forenkling i kommunikasjonen fra myndighetenes «Prate, smile, løfte»-kampanje til befolkningen som tegn på slag.

Denne kampanjen overser mange tegn på hjerneslag, deriblant endret syn.

30 prosent av alle som får hjerneslag får nemlig ikke disse symptomene som løftes frem i informasjonskampanjen. Endret syn og dårlig balanse er av de andre viktige faktorene.

Les kronikken hos Forskersonen her