Pris på synsundersøkelse

Prisen på en synsundersøkelse bestemmes av den enkelte aktør i markedet. Som bransjeorganisasjon kan ikke Synsinformasjon diskutere prissetting med sine medlemsbedrifter.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

En synsundersøkelse er en helsetjeneste som utføres av helsepersonell.

Som aktører i det private helsemarkedet, er det opp til den enkelte tilbyder i optikerbransjen å fastsette prisen på en synsundersøkelse.

Ifølge Konkurranseloven §10 kan ikke en bransjeorganisasjon som Synsinformasjon diskutere prissetting med sine medlemmer. Det vil være et brudd på loven.

– Det er heller ikke anledning til å pålegge våre medlemmer å holde et minimumsnivå for å være medlem, sier daglig leder Tina Alvær i Synsinformasjon.