Programmet for Verdens synsdag

Tema for Verdens synsdag i år er hjernerelaterte synsskader etter for eksempel hjerneslag. Blindeforbundet har to åpne arrangementer i Oslo.

Paneldiskusjon fra Verdens synsdag i 2014 i Universitetes Aula, der blant annet daværende leder Anne Norvik Jervell i Norges Optikerforbund deltok. (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Variert program

Det holdes et fagseminar på Oslo universitetssykehus, Ullevål fra klokka 10-12 på Verdens synsdag, som i år er torsdag 13. oktober. I løpet av det to timer lange seminaret kan man bli oppdatert på Makula degenerasjon (AMD), forskning på forekomst og risikofaktorer – og fremtidens øyebehandling.

Fagseminaret er åpent, det er ingen påmelding, og du kan møte opp ved Bygg 36, Øyeavdelingen på Ullevål. Seminaret foregår i auditoriet i første etasje ved hovedinngangen.

I år er det «folkelige» arrangementet flyttet fra Universitetets  Aula til Litteraturhuset i Oslo (som ikke ligger langt unna aulaen).

Her skal folk som har opplevd å få hjerneslag og traume mot hodet fortelle om hvordan det er å miste synet som følge av slike hendelser. 

Hvordan skal så folk som har vært gjennom eksempelvis hjerneslag sikres god oppfølging av hjernerelaterte synsproblemer?

Det blir også en politisk samtale med stortingsrepresentanter fra Helse- og omsorgskomiteen. Dette arrangementet går fra klokka 1345-1545

Les mer på Blindeforbundets nettsider