Reinsdyr endrer øynene etter årstiden

Forskere ved Universitetet i Tromsø har funnet ut at reinsdyr endrer sin fargeoppfattelse avhengig av årstid. Væskemengden i øyet endrer øyets lysfølsomhet. For et dyr som bor i polare strøk med store endringer i lyset gjennom året er dette en måte å sørge for best funksjonelt syn 365 dager i året.

 
Professor Stokkan viser til reinsdyr i sin uttalelse. Professor Bruenech ved Høgskolen i Buskerud har forsket på synsfunksjonen hos polare dyr. Han skrev følgende i Optikeren nr 6 i 2006:  Hvite horisonter og snødekte vidder gir polardyrene andre visuelle omgivelser enn sine artsfrender i sør, både med tanke på kontraster og fiksasjonsstimulerende objekter. På tross av dette er det visuelle system hos polardyr lite kjent. Komparative studier, hvor slike dyr inngår, vil derfor kunne avdekke nye binokulære kontrollmekanismer og øke forståelsen for okulomotoriske systemer i sin helhet. Det er mer enn ti år siden Bruenech begynte å interessere seg for temaet.

 

Hos reinen pumper en cellepumpe veske inn i øyet. Ved utvidete pupiller i mørket reduseres væskedrenasjen. Øyetrykket øker og forskjellen i trykk sammenliknet mellom sommer og vinter er signifikant.

 

– Fibrene i reinsdyrs tapetum kommer nærmere hverandre på grunn av dette trykket. Og dermed forandres fargen på lyset som reflekteres. Dette fører til at lysfølsomheten øker fordi blått lys spres mer enn gult lys, sier professor Stokkan.

Ved refleksjon av mer blått lys i øyet stimuleres flere reseptorer. Resultatet er et mer uskarpt bilde, selve skarpsynet reduseres. Fordelen for dyrene er at de blir betraktelig mer følsomme for skyggebevegelser. Dette er nyttig om vinteren da de må oppdage rovdyr i mørket.

 

Mennesker har også en svak økning av trykk i øyet om natta. Trykkforskjellene målt hos reinsdyr er store. ”Vintertrykket” er så høyt at det hadde vært skadelig for menneskeøyet.

 

Les mer om denne spennende forskningen på nettsiden til Universitetet i Tromsø.