Rekordmange pasienter søker erstatning

Flere melder inn at de tror de har fått en skade etter feilbehandling i helsetjenesten. Norsk pasientskadeerstatning fikk 10 prosent flere krav om erstatning i 2015, sammenlignet med året før.

(Arkivfoto: Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund og direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning. Foto: Rolf Magnus W. Sæther)
Ny rekord

Aldri før har Norsk pasientskadeerstatning fått inn så mange henvendelser som i 2015. Tallet er på 5742 krav.

Direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE mener det er flere årsaker til økningen.

Han sier det har vært mørketall, og at helsepersonell har blitt flinkere til å fortelle pasienter om muligheten for erstatning etter feilbehandling.

– Det er også grunn til å tro at folk flest generelt sett er mer opplyste om hvilke rettigheter de har.

I 2015 ble 1492 erstatningssøkere tilkjent erstatning, og det ble utbetalt 933 millioner kroner.

– Erstatningene sørger for at pasienter og pårørende får dekket det økonomiske tapet som skaden har påført dem. Det kan være av stor betydning for å komme seg videre etter å ha fått en pasientskade, sier han.

Private helsetjenester er også innlemmet i Norsk pasientskadeerstatning.

– For optikere er det håndtering av pasienter med netthinneløsning som er en gjenganger. Men, det er generelt få klagesaker mot optikere, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Tannbehandling ligger på klagetoppen, etterfulgt av privat kirurgi, viste en gjennomgang som ble publisert i fjor sommer.

Les artikkel fra Norsk pasientskadeerstatning her, med lenke til statistikk nederst