Rekordutbetaling etter pasientskader

Det ble utbetalt 1074 millioner kroner i pasientskadeerstatning i 2019. Det er det største erstatningsbeløpet noensinne. Optikerbransjen hadde en liten utbetaling på 38 000 kroner. Økt bruk av kliniske retningslinjer i optikerbransjen bidrar til få saker i vår bransje, mener Norges Optikerforbund.

Økningen i erstatninger etter pasientskader var på seks prosent i 2019, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (Foto: NPE)

Raskere behandlingstid

Norsk pasientskadeerstatning mottok omtrent like mange saker i 2019 som året før, men beløpet som ble utbetalt i erstatning til pasienter eller pårørende økte. Saksbehandlingstiden gikk ned.

– Vi har jobbet mye for å redusere lange saksbehandlingstider, forteller direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

Det er pasienten selv, eller pårørende som søker erstatning hos NPE. Den største andelen saker gjelder ortopedisk behandling, etterfulgt av saker knyttet til kreftsykdommer. Det skriver NPE selv i en pressemelding.

Optikerbransjen ble med i ordningen i 2009 og siden oppstart er det utbetalt 1 138 000 kroner i erstatning for vår bransje. Totalt har 49 saker blitt behandlet i denne perioden. Det har ikke vært mange nye saker de siste årene.

Fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund sier arbeidet med bransjeinterne faglige, kliniske retningslinjer og bruken av disse er en medvirkende årsak til at det er få optikerrelaterte erstatningssaker.

– Optikere som bruker de kliniske retningslinjene har mindre risiko for å få en erstatningssak, og mindre risiko for å tape en slik sak, sier Haugo.

Les siste nytt om pasientskadeutbetalinger hos NPE her