Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science

SJOVS publiserte et nytt digitalt nummer 29. desember 2015. Dette gir deg muligheten til å oppdatere deg på nyere synsrelatert forskning. Editor-in-Chief, professor Rigmor C Baraas, har denne gangen laget en utgave som har interesse hos de fleste innen synsfeltet da innholdet har stor spennvidde.

«Prevalence of refractive errors and colour vision deficiencies among Norwegian high school students» viser til et studie der Lene A. Hagen, Jon V. B. Gjelle,Solveig Arnegard, Stuart J. Gilson og Rigmor C. Baraas har bidratt. Studien sier blant annet noe


For deg som har interesse relatert til myopi, kromatiske avvik i øyet, prevalens av synsfeil i videregående skole i Norge, visuelt stress ved data-arbeid, utredning av slagpasienter med synsfeltsutfall sin evne til å kjøre bil, hvordan eldre fungerer i dagliglivet i forhold til belysning, stamcelleproblemer på øyets overflate, retinal struktur over små harde druser, kontaktlinsebruk hos pasienter med tørre øyne, visuell status hos førsteklassinger i Norge – eller noen av de andre temaene som ble tatt opp på Kongsberg senhøstes, vil en fullstendig oversikt over foredragene finnes her:

Kongsberg Vision Meeting 2015 – Abstract PDF“Optometric low vision rehabilitation practice in Norway – public health care” er tittelen på en spennende og interessant artikkel skrevet av Bodil Helland og Vibeke Sundling. Artikkelen belyser både fakta om svaksynte samt hvordan optikere som møter pasientgruppen arbeider. Artikkelen viser til at optikere spiller en viktig rolle i synsrehabilitering av eldre mennesker med spesielt utfordrende behov. Det vises til et potensiale i å bruke optikere i generell optometrisk praksis som første skritt for synsrehabilitering

Les mer om artikkelen, og finn PDF herScandinavian Journal of Optometry and Visual Science sine nettsider finner du her