Slå på lyset!

Godt syn og godt lys i hjemmet kan bidra til en bedre alderdom. – Et aldersvennlig hjem er et synsvennlig hjem. Det var et viktig budskap da Norges Optikerforbund bidro til å sette syn på politikernes dagsorden under Arendalsuka.

Førsteamanuensis Helle K. Falkenberg ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse presenterte rapporten «Leve hele livet hjemme – med bedre syn og lys» på Arendalsuka (Foto: Hans Torvald Haugo).

Synsvennlige hjem

Synsendringer i alderdommen kommer gradvis og vi får behov for mer lys når vi blir eldre. Vi blendes lettere og får det vanskeligere med å lese. Vi trenger sterkere kontrast og større skrift.

Med relativt enkle grep som bedre belysning i hjemmet, riktig synskorrigering og å unngå snublefeller som ledninger og tepper, kan eldre få det bedre og tryggere i hjemmet. 

Dette var noen hovedbuskap da førsteamanuensis Helle K.Falkenberg presenterte rapporten «Leve hele livet – i et synsvennlig hjem» for politikere og interesserte i lokalene til Norges Blindeforbund i Arendal.

Eldre-og folkehelseminister Åse Michaelsen tok til orde for forebyggende hjemmebesøk hos eldre.

– Vi kan alle oppleve at bokstavene blir for små, eller vansker med å gå i en trapp.

Statsråden er opptatt av at eldre må få dekket sine behov og kunne delta i samfunnet på lik linje med yngre mennesker.

– Det handler om å se enkeltmennesket!

Hun pekte også på kommunene, at de bør kjenne sine innbyggere og sette oppflgingen i system.

Helsebyråd Rebekka Ljosland fortalte om gode erfaringer fra Bergen med hjemmebesøk hos alle som er 80 år eller eldre for å avdekke behov for ulike typer tjenester.

Det er i seneste laget, og generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund gjorde panelet oppmerksom på at allerede fra 60-års alder skjer det ting som kan få konsekvenser for synet i alderdommen.

I den påfølgende debatten pekte Haugo på at kommunene trolig vil lære av hverandre for eksempel når det gjelder belysning for å skape tryggere hjem.

Det var enighet om at forebygging hjelper, enten det er snakk om syn, hørsel eller hjertesykdom.

Velferdsteknologi kan bidra til bedre liv i hjemmene, men vil aldri kunne erstatte den menneskelige kontakten, fremholdt helsebyråden i Bergen.

Hans Torvald Haugo sa i sine avsluttende kommentarer at hoftebrudd påfører det norske samfunnet enorme kostnader.

Slike brudd skjer ofte etter man faller i hjemmet, fordi man ikke så det man snublet i.

Optikere har stor kompetanse på syn og den bør også kunne brukes  brukes utenfor synsprøverommet, fremholdt Hans Torvald Haugo.

– Kommunene bør gjennomføre enkle tiltak. Jeg håper vi kan jobbe sammen for en endring der målet er synsvennlige hjem, sa Haugo.

Se opptak fra arrangementet under Arendalsuka her

Arrangementet var et samarbeid mellom Norges Blindeforbund, Universitetet i Sørøst-Norge og Norges Optikerforbund.