Slik henviser optikere

Optikere skal sørge for at de som har behov for hjelp i spesialisthelsetjenesten får det, men samtidig skjerme spesialistene for unødvendige oppgaver. Er det slik? Stor kartlegging kan gi flere svar.

Forskningsutvalget i Norges Optikerforbund består av fra venstre, leder Øyvind Krogh, Per Lundmark og Knut Luraas (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Nyttige tall er samlet inn

Over 70 000 registreringer av optikeres pasientkontakt er nå registrert av Forskningsutvalget i Norges Optikerforbund, i deres store kartleggingsprosjekt av henvisninger og epikriser. Prosjektet forteller en god del om optikeres arbeidshverdag, og hvordan den eventuelt kan gjøres bedre.

Kartleggingen viser at det er store geografiske forskjeller innen henvisninger og epikriser. Vil du bli en bedre samarbeidspartner for andre i helsevesenet? Da bør du få med deg presentasjonen som Forskningsutvalget skal holde på fagkonferansen i slutten av april.

Foreløpige tall fra kartleggingsstudien som ble presentert i Kristiansand i fjor, viste at 36 prosent av henvisningene fra optiker gjaldt grå stær, etterfulgt av grønn stær (11 prosent) og makula degenerasjon med drøyt syv prosent.

Tallgrunnlaget som skal presenteres på Kongsberg, vil være sikrere enn de var for ett år siden.

Les mer i programmet for Fagkonferansen (på side 25)