Sommer på kontoret

I juli har vi begrenset tilgjengelighet på grunn av ferieavvikling. Men vi stenger ikke helt!

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Norges Optikerforbund:

Kontoret holder stengt de tre siste ukene i juli. Vi kan kontaktes på post@optikerforbund.no eller på den enkeltes mobilnummer dersom det haster i denne perioden.

Fagtidsskriftet Optikeren:

Materiellfrist for Optikeren er 29. juli. Vi følger opp henvendelser, men mer sporadisk enn ellers på grunn av sommerferien. Kontakt:  dag@optikerforbund.no eller på mobil 92 45 00 39.

Synsinformasjon:

Henvendelser på post@synsinformasjon.no blir besvart gjennom sommeren, men med mulighet for lengre svartid. Synsinformasjon kan også kontaktes på telefon: 21 52 11 61 eller den enkeltes epost.

På grunn av redusert kapasitet vil ikke denne nettsiden bli oppdatert med daglige nyheter i juli.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!