Status smittevern

Optikerbransjen er ikke omfattet av påbudet om å holde stengt i de berørte kommunene på Østlandet. Situasjonen kan endre seg og vi følger den tett. Kommuneoverleger kan iverksette lokale tiltak for nedstenging.

I Drammen har det vært forsterkede smitteverntiltak en god stund allerede. Her fra Specsavers og optiker Lars Erik Krangnes til høyre (Foto: Mihai-Gabriel Puscasu)

Status mandag

Fredag ble det iverksatt drastiske tiltak som også medførte at optikervirksomheter i blant annet Nordre Follo fikk beskjed om å stenge virksomheten av kommuneoverlegen. Dette var som følge av det lokale utbruddet av en mutant av Covid-19 viruset.

Først ble strenge tiltak iverksatt i Oslo, Nordre Follo og 10 nabokommuner av statsforvalteren. Søndag ble ytterligere 15 nabokommuner gjenstand for restriksjoner som blant annet medfører at kjøpesentre må stenge.

Matbutikker, dyrebutikker, apotek, bandagister og optikere er unntatt fra bestemmelsen, og kan holde åpent.

På søndagens pressekonferanse presiserte helseminister Bent Høie at optikerforretninger kan holde åpent i alle de berørte kommunene. Optikere er ikke omfattet av påbudet om å holde stengt, ifølge Covid-19 forskriften § 16 b.

Optikervirksomheter skal følge veilederen for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med èn-til-èn kontakt. Denne veilederen har blitt oppdatert i løpet av helgen.

Klikk her for oppdatert veileder

I helgen har det vært møte i smitteverngruppa i optikerbransjen, og de peker på presisering om bruk av munnbind og for butikker som ligger i smittevernsnivå 5 bør se rådene gitt om øyevern for å beskytte egne ansatte.

Optiske forretninger er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn for blant annet smittevern. Det forgår løpende kontroller for å se at smittevernet overholdes i bransjen.

Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger.