Studenter blir nærsynte

Optiker gir råd
Anette C. Bakketeig (optiker MSc) forteller i studvest.no at kroppen tilpasser seg ekstremsituasjonen lesing kan være. Hun undersøker synet til mange studenter. Hun forteller videre at høsten og mørket gjør mange oppmerksomme på redusert syn.
 

Mange optikerstudenter har lært om ”å presse i pluss”. Dette har vært en metode benyttet for å unngå nærsynthet ut fra en tanke om at øynene slapper bedre av på nært med en liten overkorreksjon i plussretning. Trenden her er i ferd med å endres da det finnes studier som viser det motsatte: at det å presse i pluss faktisk gir mer nærsynthet enn å ha klare bilder på netthinnen. Ulike søk på internett vil gi informasjon som støtter begge teorier: å presse i pluss eller ikke presse i pluss.
 

Det forskes mye rundt i verden på myopiutvikling og myopikontroll. Ikke uten grunn: antallet myope ser ut til å øke. American Optometric Association har en egen side viet myopi. Her finnes mye informasjon om tilstanden.
 

Hvordan tanke har du som optiker i forhold til myopikontroll hos unge mennesker? Ta en diskusjon på Optometriforum i forhold til dette.