Styrene planlegger høsten

Høsten er travelt i gang! Denne uken har det vært styremøter i Synsinformasjon og Norges Optikerforbund. Neste uke er det møter i flere råd, komiteer og utvalg.

Deler av styret i Synsinformasjon: Helge Jakobsen, Kathrine Ayling, Trine Johnsen, Kristine Frøstrup og Sigrid Midtbø Storkås (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Mye skjer!

Styrene i Synsinformasjon og Norges Optikerforbund gikk gjennom erfaringene etter deltakelse i Arendalsuka, møter med samarbeidspartnere, helsemyndigheter og presseoppslag i sommer – før fokus ble rettet mot alle høstens aktiviteter.

Norges Optikerforbund deltar neste uke i møter med helsemyndighetene om Folkehelsemeldingen og en ny retningslinje for synsundersøkelse av barn.

I oktober blir det en felles kampanje for røykeslutt i samarbeid med Helsedirektoratet der oppmerksomheten rettes mot synsskader røyking kan føre til. Arbeidet med denne kampanjen er i full gang.

I oktober blir det karrieredag for alle optikerstudentene på Kongsberg, der både Synsinformasjon og Norges Optikerforbund vil informere om sitt arbeid. Hit kommer også optikerkjedene for å fortelle om seg selv.

Vi kommer til å informere nærmere om disse aktivitetene i løpet av høsten.

Neste uke holdes det flere utvalgsmøter i Oslo (Fagutvalget, Redaksjonskomiteen i Optikeren) og det årlige møtet i Nordisk Optiker Råd avholdes i Reykjavik på Island neste fredag.