Styrene samlet

Styrene i Norges Optikerforbund og Optikerbransjen (tidl. Synsinformasjon) var samlet til første ordinære styremøter etter landsmøte og generalforsamling mandag. Optikerutdanningens innhold og lengde i ulike land var tema for en fellessesjon.

Foto: Ola Gimse Estenstad

Utdanning på timeplanen

Styret i Norges Optikerforbund er uendret siden i fjor, mens det i Optikerbransjen har kommet inn to nye styremedlemmer: Rita Aadne Ludviksen og Olav Vikesdal.

Tilbakemeldinger til begge organisasjoner er at årets landsmøtehelg og felles fagkonferanse i slutten av april i Stjørdal var vellykket – men at deltakerantallet med fordel kunne vært høyere.

Utdanning av optikere var et viktig tema på møtene, og i en felles sesjon så Erik Robertstad og Bente Monica Aakre fra USN nærmere på innhold og lengde i den norske utdanningen, sammenlignet med andre land.

I Norge er det god søkning til bachelorstudiet i optometri. Det var vært en solid økning i søkertallene på over 16 prosent, og det er rundt 2,5 søkere til hver studieplass i år.

Til mastergradene innen optometri er det lave søkertall og det ble diskutert hva som kan gjøres for å få opp interessen og flere optikere til å ta mastergrad. Det finnes ingen «quick-fix», men viktig for å videreutvikle profesjonen i årene som kommer.

Lengden på optikerutdanningen, 3 eller 5 år, diskuteres også.

Neste uke er det studieavslutning på Kongsberg med høytidelig utdelinga av vitnemål, prisutdeling, kaffe og kake til årets nyutdannede optikere og til alle som har tatt mastergrad.