Suksess for Optometritimen

Mange medlemmer i Norges Optikerforbund deltok da den første digitale Optrometritimen ble arrangert i samarbeid med fagtidsskriftet SJOVS tirsdag kveld.

Gro Horgen Vikesdal var en av optikerne som deltok i Optometritimen (Foto: USN)

Dykk i fagartikler

Til 60 NOF medlemmer presenterte Vibeke Sundling og Gro Horgen Vikesdal på en enkel måte hver sin artikkel de har publisert i SJOVS (Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science).

Synsforskerne fortalte om hvordan de tenker denne forskningen er viktig og nyttig for klinisk optometrisk praksis.

Etterpå var det tid til spørsmål, svar og dialog.

Dette er et eksklusivt tilbud til medlemmer i Norges Optikerforbund. Deltakelse gir 1 NOFEP (etterutdanningspoeng).

Neste digitale fagkveld, Optometritimen med SJOVS , holdes 21. november klokken 18:30.

Informasjon om tilbudet sendes på epost i nyhetsbrev fra Norges Optikerforbund