Sunt å være ute for amblyope

Ny forskning indikerer at tiden barn tilbringer utendørs har betydning for synsutviklingen. Ikke bare for nærsynte, men også for amblyope.

 

 

Vi har alle godt av å være ute i det fri, store som små (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Påvirker hjernen

I flere forskningsrapporter har vi fått vite at tiden barn tilbringer utendørs kan påvirke utviklingen av myopi. Jo mer barna er ute, desto bedre for synet.

Nå viser publisert forskning at det samme kan være tilfelle med andre barn med unormal synsutvikling, amblyope.

Tidligere har man ment at amblyopi påvirker hjernesignaler for lyse og mørke objekter. Siste forskning viser at amblyopi påvirker persepsjonen av lyse objekter mer enn de mørke.

Funnene, som er publisert i Journal of Neuroscience, støtter opp under muligheten for å behandle amblyopi ved å styrke hjernestrømmene som responderer til lyse stimuli.

Naturlig lys kan ha en positiv effekt i å begrense effekten av dovent øye.

Les artikkelen hos Journal of Neuroscience her

Les oppslag om temaet hos Optometry Today her