Syn etter slag på dagsorden

Helsepolitikere kommer til debatt når Norges Optikerforbund bidrar til å sette syn og slag på dagsorden under Arendalsuka 13. august. Arrangementet er åpent for alle. Nå legges siste hånd på en rapport som skal presenteres i Arendal.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund ser frem til å løfte temaet synsproblemer i forbindelse med hjerneslag på Arendalsuka i august (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Åpen presentasjon og debatt

Arendalsuka er årets viktigste politiske møteplass, og ikke minst i et valgår, som i år!

Her bidrar mange samfunnsaktører til å sette forskjellige saker på den politiske dagsorden.

Norges Optikerforbund er med for fjerde år på rad, i samarbeid med Blindeforbundet og Universitetet i Sørøst-Norge.

I år skal vi sette søkelyset på en glemt problemstilling blant mange, synsutfordringer etter hjerneslag.

Vi arbeider nå med å ferdigstille en rapport, og førsteamanuensis Helle K. Falkenberg vil presentere denne og legge frem ferske tall for Norge.

Slik håper vi politikerne kan bidra til å løfte problemstillingen. Målet er bedre synsoppfølging for denne pasientgruppen. 

Dette skal prominente helsepolitikere få svare på. Listen over hvem som kommer, er ikke helt klar ennå.

Her finner du mer informasjon om arrangementet