Synlig for politikerne

Rapporten «Leve hele livet – i et synsvennlig hjem», som vi presenterte på Arendalsuka, er nå tilgjengelig på våre nettsider. Å delta på arrangementet bidrar til at helsepolitikere ser nytteverdien av godt syn.

Utenfor teltet til Universitetet i Sørøst-Norge ses nestleder Helle K. Falkenberg til venstre og generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund midt i bildet (Foto: An-Magritt Larsen)

Politikk: Godt syn i alderdommen

Rapporten som ble presentert på Arendalsuka dannet grunnlaget for en politisk debatt som rommet temaer som livskvalitet i alderdommen, velferdsteknologi, og viktigheten av å kunne se best mulig hjemme.

Med relativt enkle grep, som å unngå snublefeller som løse ledninger, god belysning og riktige synshjelpemidler, kan både fallulykker unngås og livskvaliteten økes.

Dette ble både statsråd og politikere gjort oppmerksomme på.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen viste også at hun er opptatt av godt syn og er villig til å ta imot innspill før meldingen «Leve hele livet» skal diskuteres og vedtas i Stortinget i høst.

Erfaringene fra Bergen, der alle eldre over 80 år får hjemmebesøk av helsetjenesten, ble også tatt med videre av statsråden.

– Det er viktig at statsråden vet hvem vi er, hva vi står for og hva vi mener. Å møte helsepolitikere ansikt til ansikt er nyttig. Det hjelper oss i vårt politiske arbeid, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Du kan lese rapporten som ble lagt frem på Arendalsuka her