Synsrehabilitering på studieplanen

Universitetet i Sørøst-Norge har nå lyst ut to emner/kurs som går over to semestre med oppstart til høsten: Optometrisk synsrehabilitering, samt synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader. Studiene kan kombineres med jobb, de er gratis og gir verdifull kompetanse til optikere. Søknadsfrist er 15. april.

Arnulf Myklebust er emneansvarlig ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved Universitetet i Sørøst-Norge (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Viktig kunnskap

Emneansvarlig Arnulf Myklebust ved Universitetet i Sørøst-Norge brenner for at flere optikere skal tilegne seg denne kompetansen.

– Optometrifaget er for meg det faget som skal ha spisskompetansen innenfor synsrehabilitering i helsevesenet, men det er ikke plass nok til dette i optikerens grunnutdannelse. Når synspedagoger og andre spør om hvem som kan bidra utenfor NAV/Hjelpemiddelsentralen, henviser jeg alltid til NOFs kompetanseliste. Dessverre er det mindre enn 30 navn på denne listen, og savnet etter kolleger – både i og utenfor NAV-systemet – er stort.

Myklebust sier mulighetene for å kvalifisere seg har vært begrensede de siste årene, og at det trolig blir to år til kurset i optometrisk rehabilitering vil bli tilbudt på nytt.

Les mer om dette kurset i optometrisk synsrehabilitering her

Synsrehabilitering av slagrammede og andre med hjerneskader forekommer dessverre i svært liten grad i Norge. Det er et stort udekket behov, noe som har skapt stor interesse for denne fagfordypningen blant yrkesgrupper som jobber med generell rehabilitering.

– Disse kan på langt nær så mye om syn som våre kolleger, og synsfaglig kompetanse burde ha en selvskreven plass i tverrfaglige team som jobbe med rehabilitering. Fra egen klinisk praksis har jeg fått tilbakemeldinger på at tiltakene jeg har kunnet bidra med har vært blant de mest verdifulle for den rammede.

I dette emnet lærer du mye om samarbeid med andre yrkesgrupper, og du vil fort kunne se at optomteri er en hovedingrediens i rehabiliteringen.

– Jeg er helt sikker på at kolleger som jobber i optiske forretninger også kan utgjøre en forskjell for disse pasientene, som helt sikkert dukker opp fra tid til annen, sier Arnulf Myklebust.

Les mer om emnet Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader her

Begge fagene er videreutdanning på masternivå. Det er fullt mulig å kombinere dette med jobb. De er gratis (man betaler kun semesteravgift), og gir mulighet for å samle poeng mot en master. 

Søknadsfrist er 15. april, med studiestart til høsten. Ved fullført utdanning tar du kontakt med fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund for å få dette ført inn i NOFs kompetanselister.