Ti superkrefter

En datachip i hjernen kan gi superhørsel, supersyn og gjøre deg kunnskapsrik. Sammen med dette kan du også få nattesyn! Fremtidsfilmenes visjoner om fremtiden er i ferd med å ta oss igjen.

 
En datachip plassert i hjernen kan gi superkrefter. Teknologien er allerede i bruk i enkelte tilfeller der mikroprosessorer gjenvinner synet til blinde hørselen til døve.

I fremtiden mener man at disse nevroprotesene kan gjøre mer. Stimulering av ulike deler av hjernen kan gi oss det man kan kalle superkrefter. Både forsterkning og kvalitetsforbedring av visuelle og auditoriske signaler samt det å reparere skadete koblinger i hjernen er innen rekkevidde.

Forskerne ser for seg minst ti ting slike nevroimplantater kan hjelpe oss med:

1. Høre bedre og på en ny måte ved å filtrerer ut uønsket støy

2. Nattsyn som en katt

3. Zoombart syn

4. Mattekunnskaper og stedsans

5. Laste ned fysiske ferdigheter

6. Gjenvinne ødelagte minner

7. Påvirke vår psykiske hverdag – kurere depresjon og kontrollere humør

8. Elektronisk ADHD-medisin

9. Styre maskiner med tankens kraft

10. Søke på internett og oversette språk

Hva slags bivirkninger vi skal forvente oss er det ingen som vet. Hvilken skade kan påføres under kirurgien og bruken av teknologien? Hvordan kan andre nyttiggjøre seg teknologien til å påvirke eller ta kontroll over oss som mennesker?

Les mer om fremtidens muligheter for forbedre synsfunksjonen og å endre menneskehjernen på nettsiden til Lyd & Bilde.