To doktorgradsmuligheter!

Det er nå to ulike muligheter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold for optikere som ønsker å ta doktorgrad. Den ene har et satt tema innen kontaktlinser og fremre segment med Bente Monica Aakre som veileder. Alternativet er mer åpent, innen personorientert helsearbeid.

 
Du har nå to muligheter:

Ved Institutt for Optometri og Synsvitenskap, Campus Kongsberg:

Prosjektleder og veileder er førsteamanuensis Bente Monica Aakre Det er ønskelig at kandidaten gjennomfører et prosjekt innen personorientert helsearbeid og tematikken: ”Spesielle kontaktlinser og øyehelse hos personer med irregulære hornhinner”. Kunnskapen vil gi oss økt forståelse for både morfometriske endringer i hornhinnen og dens optiske egenskaper, samt hvilken betydning dette har for synsfunksjonen hos de med irregulære hornhinner.

Ved ett av Fakultet for helsevitenskaps institutter:

Det er ønskelig at kandidaten gjennomfører et prosjekt innen personorientert helsearbeid knyttet til et av fakultetets overordnede satsningsområder (i) kompetanse- og tjenesteutvikling for å bedre fremtidens helsetjeneste, (ii) helsefremmende og forebyggende arbeid, (iii) psykisk helse og rus eller (iv) optikk, syn og øyehelse. Prosjekter som er innenfor rammene av et satsningsområde og fakultetets doktorgradsprogram vil bli prioritert.

Les mer på høgskolens nettside.