Todelt helsevesen bekymrer

Stadig flere nordmenn mener vi har et todelt helsevesen. Det bekymrer både folk flest og politikere.

Politikerpanelet som deltok i årets Helsepolitisk barometer (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Økonomi og helse

VG har i en serie artikler dokumentert hvordan økonomien din kan være med å avgjøre hvilken behandling du får. I hovedsak dreier det seg om kostbar innovativ kreftbehandling.

På årets Helsepolitisk barometer, gjennomført av Kantar, svarer 62 prosent av befolkningen at vi nå har et todelt helsevesen. I 2018 sa halvparten at det var tilfelle.

Det betyr at det oppfattes som et skille mellom private behandlingstilbud til de som har råd og et offentlig helsetilbud for de andre, Det er ikke politikernes intensjon.

Synsinformasjon har deltatt i Helsepolitisk barometer de siste årene og vært med å sette syn og optikere på dagsorden.

Ifjor fikk Synsinformasjon stilt spørsmål i barometeret om folk var villige til å betale mer av helsetjenesten for å snike i køen. 44 prosent svarte ja på det.

Innen offentlig finansiert øyehjelp er det også store variasjoner, fordi det er lange ventetider mange steder for å komme til offentlige øyeleger.

Her peker Synsinformasjon på at økt utnyttelse av optikere kan være en nøkkel for å redusere ventelistene i spesialisthelsetjenesten.

Les oppslaget i VG her