Unge søker trygge jobber

Lønn er ikke alt. Nå søker ungdom seg til trygge jobber. Krisen i oljesektoren har nådd helt ned til videregående utdanning.

 
 

Endret søkermønster

Samme dag som Aker Solutions kunngjorde at de kutter 600 stillinger, kom søkertallene til videregående utdanning. På to år har søkningen til oljerelaterte fag sunket med 20 prosent, mens det er en oppgang for helsefag og oppvekstfag. 

Unge søker seg dermed bort fra usikre og høyt lønnede yrker – til trygge jobber med langt lavere lønn.

– Elevene er raske til å plukke opp svingningene i arbeidsmarkedet. Det ser vi særlig på rekrutteringen til de oljerelaterte fagene, sier Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Han sier det ser ut som unge har fått med seg det store behovet for helsefagarbeidere i årene som kommer. Helse-og oppvekstfag kan vise til den største økningen i søkertallene, med 13 prosent.

Størst er nedgangen i søkningen til teknikk og industriell produksjon, ned 10 prosent.

Det er bare en måned til søknadsfristen til høyere utdanning går ut. Som kjent er arbeidsmarkedet godt for optikere. Det er mange ledige stillinger over hele landet. Søkningen til optikerutdanningen har økt for hvert år de siste årene. Også i vinter deltok student-ambassadører fra optikerstudiet på utdanningsmesser for å sikre fortsatt god tilgang på søkere til optikerutdanningen.

Les om søkertallene til videregående utdanning hos Utdanningsdirektoratet her