Vår teknologiske fremtid

Hvordan vil ny teknologi endre arbeidsdagen til optikere som helsepersonell? Hvordan vil det prege bransjen i årene fremover? Foredraget du ikke vil gå glipp av – det foregår i Tromsø fredag 26. april!

Hans Torvald Haugo vil fortelle om utviklingen og se inn i krystallkula (Foto: Kaia Means)

Digitale helsetjenester i Tromsø

Nordmenn elsker å ta i bruk ny teknologi raskt. Det gjelder også på helsefronten og i optikerforretningene.

Norske myndigheter ønsker elektroniske løsninger innen helsetjenesten velkommen, men hva skjer og hvordan blir det regulert?

Det er mange spørsmål knyttet til denne utviklingen. Vi ser at teknologiutviklingen går raskere enn myndighetene klarer å tilpasse lover og regler.

Hans Torvald Haugo, Norges Optikerforbunds generalsekretær og fagsjef, har jobbet mye med denne tematikken i den europeiske optikerorganisasjonen ECOO.

Han vil dele av sin oppdaterte viten på dette spennende feltet. Og det skjer på Fagkonferansen i Tromsø.