Velkommen til fagdag om AMD 11. februar 2011

Specsavers inviterer alle optikere i Norge til fagdag om AMD. Dagen tar utgangspunkt i pasientforløpet, og tar oss igjennom symptom og tegn, relevante undersøkelser og instrumenter, via diagnose og behandling til synsrehabilitering i regi av Norges Blindeforbund.  Fagdagen foregår på Clarion Oslo Airport Hotel Gardermoen 11. februar 2011 mellom kl. 09.00 og 17.00. Fagdag og dagpakke på hotellet koster kr. 1.500. Påmelding innen 20. januar. Dagen gir etterutdanningspoeng. Fullstendig agenda med foredragsholdere legges ut mot slutten av desember.