Viktig å dele kunnskap

Det er tydelig at oppdatert kunnskap og kunnskapsutvikling er viktig i bransjen. Dette gjelder både optikere og andre ansatte i butikker og på klinikker

Leverandørene har i mange år vært flinke til å hjelpe optikere og andre i bransjen til å ha kunnskap om produkter, instrumenter og kliniske funn. Informasjonsmateriell er en viktig del av dette da forbruker ofte ønsker mer informasjon enn det som gis over

Et annet eksempel på faglig oppgradering er kursrekken Synsam har satt i gang for å gjøre sine butikkansatte bedre rustet til å ha forståelse for optikk. De har utarbeidet en innholdsrik og omfattende kompetanseplan for sine ansatte. Tirsdag 6. desember hadde de fagdag for optikere på Gardemoen der bakre segment og fundusfotovurdering var et klart hovedfokus. Tone Walberg holdt et innlegg der hun forklarte hvordan hun har etablert samarbeid med øyelege.

 

Krogh Optikk, Specsavers, Interoptik, C-optikk og Alliance har også fokus på faglig oppgradering. Måten dette gjøres på er ulik. Noen satser på dag eller helgesamlinger. Andre kjører kveldskurs eller lokale samlinger.

 

HR-direktør i Synsam, Hege Strand, sier følgende:

Vi har mange dyktige optikere og butikkmedarbeidere, og det gis god opplæring og oppfølging ute i butikk. Vi er imidlertid av den oppfatning at mer systematisk opplæring også er nødvendig for alle våre ansatte. Det er faget som er kjernen i vår drift, og kunden forventer å møte fagkompetanse når de kommer til oss. For å kunne hjelpe kunden til riktig valg må derfor alle ansatte ha solid kompetanse på våre produkter og tjenester. Det er vel heller ikke tvil om at mer kunnskap om faget bidrar til en enda mer spennende arbeidsdag for alle oss som jobber med dette.