Viktig med korrekte NAV-skjemaer

NAV har problemer med feil utfylte skjemaer fra optikere når det gjelder søknad om synshjelpemidler. Feil eller mangler på skjemaene fører til retur. NAV minner optikere om hvor viktig det er å legge inn all informasjon korrekt og få rett signatur på rett sted.

 


På nettsiden til NAV ligger nå alle skjemaer tilgjengelig. Disse skal benyttes og fylles ut korrekt. Det er viktig at alle punkter fylles ut og at alle signaturer er med, både fra søker og helsepersonell der dette kreves.

Ved tap av briller, kontaktlinser eller brilleinnfatning til barn under 13 år er det tilstrekkelig at optiker bekrefter behovet for gjenanskaffelse eller reparasjon. Det samme gjelder barn mellom 13-18 år som kan likestilles med barn under 13 år på grunn av funksjonshemming, skade, eller sykdom.

Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Agder ved behov for ytterligere informasjon.

Les mer på Optikerens facebookside eller se kommende nummer av Optikeren (3/2014) for mer informasjon.

Se de ulike søknadsskjemaene fra NAV her.