Virus mot kreft i øyet

98 prosent av barn som får øyekreftformen retinoblastom, blir friske. Det forskes like fullt på sykdommen, og nå viser en pilotstudie på mus at et virus kan bekjempe denne krefttypen.

Et friskt barneøye. 40 prosent av barn som rammes av retinoblastom får det på grunn av arvelighet (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Sjelden, men vanligste type kreft i øyet

Retinoblastom er en sjelden ondartet svulst som utgår fra netthinnen i øyet hos barn. Det er den vanligste øyekreftformen hos barn i Norge, ifølge Norsk Helseinformatikk.

Det er Optometry Today som omtaler pilotstudien som er publisert i Science Translated Medicine. 

Forskere har tilført et virus som bekjemper og dreper kreftcellene og som også kan hindre videre spredning i form av metastaser.

Viruset ødelegger dysfunksjonell genetikk som fører til retinoblastom. I 40 prosent av tilfellene er kreftformen arvelig betinget.

Forskningen overføres nå fra mus til mennesker.

Se oppslaget i Optometry Today her