Første kontakt for bedre syn!

Kliniske retningslinjer

Retningslinjer for klinisk praksis i optometri er optikerens verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet. Retningslinjene er anbefalinger for praksis som skal gi beslutningsstøtte i utøvelsen av optometrifaget. De gjenspeiler det som er allment aksepterte faglige normer og er å betrakte som råd og anbefalinger.


Retningslinjene har som mål å føre til bedre syn og øyehelse for befolkningen.


Retningslinjene er basert på tilgjengelig og oppdatert kunnskap. De revideres og oppdateres kontinuerlig i takt med fagets utvikling og samfunnets behov. Det er Norges Optikerforbunds faglige utvalg som utarbeider og reviderer de kliniske retningslinjene, før de sendes ut på høring og til slutt vedtas av styret.


Retningslinjene vil ikke overstyre lover, forskrifter eller andre offentlige bestemmelser. For autoriserte optikere vil prinsippet om forsvarlighet nedfelt i Lov om helsepersonell §4 gjelde, som for andre helsepersonellgrupper.


Siste nyheter

NOFs fagutvalg


Norges Optikerforbunds fagutvalg har ansvaret for å utvikle, revidere og oppdatere de en hver tid gjeldene kliniske retningslinjene.

Leder:

» Lene Luraas

Kontakt oss

synsinfo@optikerforbund.no
Optikeren
  

Linker
Høgskolen i Sør-Øst Norge HSN Bachelor i optometri Bli optiker! Alt om Syn SJOVS Twitter ICPC-Koder Henvisningsskjema Pressemeldinger ECOO WCO Optometry Giving Sight

Medlemssider

Brukernavn:


Passord:

Kontakt oss

Norges Optikerforbund
Synsinformasjon


Øvre Slottsgt. 18/20
0157 Oslo

synsinfo@optikerforbund.no

Tlf 23 35 54 50